Objevování Indonésie: Smaragd rovníku

Geografický majestát

Indonésie, suverénní stát v jihovýchodní Asii, leží jako souostroví majestátně umístěné mezi Indickým oceánem a Tichým oceánem. Země se rozkládá na celkové ploše 1 904 569 kilometrů čtverečních a může se pochlubit směsí půdy (1 811 569 kilometrů čtverečních) a vody (93 000 kilometrů čtverečních). Sousedí s Malajsií (1881 km), Papuou-Novou Guineou (824 km) a Východním Timorem (253 km) a vytváří bohatou mozaiku kulturní a ekologické rozmanitosti. Indonéské pobřeží se táhne v délce 54 716 km a zahrnuje tropické podnebí, které sahá od horkých a vlhkých pobřežních nížin až po mírnější vysočiny.

Přírodní krajina a biodiverzita

Terén Indonésie je převážně charakterizován pobřežními nížinami, zatímco větší ostrovy ukrývají vnitrozemské hory, které nabízejí úchvatnou krajinu a bohatou biologickou rozmanitost. Nadmořská výška země se výrazně liší, od nejnižšího bodu Indického oceánu (0 m) až po nejvyšší vrchol Puncak Jaya (4 884 m). Tato geografická rozmanitost podporuje širokou škálu přírodních zdrojů, včetně ropy, cínu, zemního plynu, niklu, dřeva, bauxitu, mědi, úrodné půdy, uhlí, zlata a stříbra, což z Indonésie činí pokladnici přírodního bohatství.

Péče o životní prostředí

S 31,20 % půdy věnované zemědělství a 51,70 % pokryté lesy stojí Indonésie v čele péče o životní prostředí v jihovýchodní Asii. To je dále zdůrazněno 67 220 km² zavlažované půdy (odhadem v roce 2012), což podtrhuje závazek země k udržitelnému zemědělství a lesnímu hospodářství.

Hospodářská a sociální situace

Indonésie, která byla v červenci 2020 domovem přibližně 267 milionů osob, představuje dynamickou sociální strukturu soustředěnou převážně na ostrově Jáva, jedné z nejhustěji osídlených oblastí na Zemi. Mezi další hustě obydlené regiony patří části Sumatry, Sulawesi a Kalimantanu, což svědčí o rozmanité a živé kultuře indonéského souostroví. Městská populace tvoří 56,60 % celkové populace, což vykazuje významné urbanizační trendy.

Hospodárnost na první pohled

Indonéská ekonomika je podporována různými odvětvími, včetně ropy a zemního plynu, textilu, automobilového průmyslu a dalších. Národní bohatství v oblasti přírodních zdrojů vydláždilo cestu pro prosperující exportní trh, přičemž klíčovými partnery jsou Čína, USA, Japonsko, Indie a Singapur. Zemědělské produkty, zejména kaučuk, palmový olej a káva, hrají významnou roli jak v domácí spotřebě, tak v příjmech z vývozu. Pozoruhodné je, že HDP na obyvatele země v roce 2017 činil 12 400 USD, což odráží pokračující hospodářský růst a rozvoj.

Kulturní dědictví a moderní identita

Oficiální jazyk, indonéština, slouží jako sjednocující médium v zemi bohaté na etnickou a kulturní rozmanitost. Indonéská městská centra, zejména hlavní město Jakarta, jsou rušnými centry aktivit, představují moderní tvář Indonésie a zároveň zachovávají hluboce zakořeněné kulturní dědictví. Tato města jsou životně důležitá nejen pro svůj ekonomický význam, ale také jako centra vzdělanosti, kultury a politiky.

Cesta ke světlé budoucnosti

Navzdory výzvám, jako je elektrifikace, kdy v roce 2017 žilo bez elektřiny 14 milionů lidí, Indonésie neustále postupuje směrem k inkluzivnímu růstu a udržitelnému rozvoji. Důraz na zlepšení infrastruktury spolu s vládním úsilím o podporu vzdělávání, zdravotnictví a průmyslu podtrhuje závazek národa zajistit prosperující budoucnost pro všechny Indonésany.

Závěrem lze říci, že Indonésie uchvacuje svou ohromující geografií, bohatými přírodními rezervacemi a živou kulturní tapiserií. Jako národ, který se pyšní rozmanitostí a odolností, se Indonésie vydává cestou udržitelnosti a inovací a slibuje ještě světlejší budoucnost na světové scéně.

Údaje o zemi

Kód země ID
Region East Asia/Southeast Asia
Povrch 1904569 km čtvereční
Pozemní plocha 1811569 km čtvereční
Vodní plocha 93000 km čtvereční
Zemědělská plocha 31.20%
Povrch lesa 51.70%
Nejnižší nadmořský bod Indian Ocean 0 m
Nejvyšší nadmořský bod Puncak Jaya 4,884 m
HDP / obyvatel $12,400 (2017 est.)