Poznávání Kazachstánu: Srdce Střední Asie

Zeměpisný přehled

Kazachstán, který se rozkládá na hranicích mezi Evropou a Asií, je proslulý svou pozoruhodnou geografickou rozmanitostí a rozlehlostí. S celkovou rozlohou 2 724 900 km² se řadí na devátou největší zemi světa. Terén země je převážně charakterizován rozsáhlými plochými stepmi táhnoucími se od Volhy na západě, dosahujícími pohoří Altaj na východě a táhnoucími se od západosibiřských nížin na severu až po pouště a oázy Střední Asie na jihu. Kazachstán sdílí své hranice s pěti zeměmi, včetně 1 765 km dlouhé hranice s Čínou a rozsáhlé 7 644 km dlouhé hranice s Ruskem, což ilustruje jeho významnou pozici v euroasijském obchodu a geopolitice. Navzdory své značné pevnině nemá Kazachstán žádné pobřeží, což zdůrazňuje jeho vnitrozemskou povahu.

Klima a přírodní zdroje

Podnebí v Kazachstánu je kontinentální, s chladnými zimami a horkými léty, které se v různých regionech mění od suchých až po polosuché. Tato klimatická variabilita podporuje širokou škálu biologické rozmanitosti a krajiny v zemi. Mezi jeho přírodní bohatství patří významná ložiska ropy, zemního plynu, uhlí a různých kovů a minerálů. Tyto zdroje formovaly nejen ekonomiku země, ale také její roli na globálních trzích.

Společnost a demografie

V červenci 2020 se počet obyvatel Kazachstánu odhadoval na přibližně 19 091 949, přičemž velká města, jako je Almaty a hlavní město Nur-Sultan, jsou životně důležitými centry hospodářské a sociální činnosti. Kazašská společnost je výrazně městská, přibližně 57,7 % žije v městských oblastech. Demografické rozložení země ukazuje řídké osídlení v rozsáhlém vnitrozemí, s hustšími shluky v severních a jižních městských oblastech.

Kultura a jazyky

Národní identita Kazachstánu je tapiserie utkaná z vláken jeho rozmanitého kulturního dědictví a jazyků. Kazachština, oficiální jazyk, slouží jako symbol postsovětské národní identity a kulturního obrození Kazachstánu. Tento multikulturní národ je domovem různých etnických skupin, což přispívá k bohaté kulturní mozaice.

Ekonomika a infrastruktura

Páteří ekonomiky Kazachstánu je bohatství přírodních zdrojů, mezi které patří ropa, zemní plyn a různé nerosty. Významnou roli hraje také zemědělský sektor, který využívá 77,4 % půdy k pěstování obilí, zeleniny a podpoře hospodářských zvířat. Dalšími klíčovými ekonomickými pilíři jsou průmyslové výstupy, především z ropy, uhlí, kovů a strojírenství. S HDP na obyvatele ve výši 26 300 dolarů v roce 2017 zaznamenal Kazachstán značný hospodářský růst, podporovaný strategickým vývozem do zemí, jako je Itálie, Čína a Rusko.

Pokud jde o infrastrukturu, Kazachstán se může pochlubit 100% mírou elektrifikace od roku 2016, což znamená jeho pokrok při zajišťování přístupu k základním službám pro své občany. Zaměření země na rozvoj dopravních a logistických sítí dále zdůrazňuje její ambice zlepšit domácí mobilitu a zvýšit konektivitu s globálními trhy.

Globální obchod a diplomacie

Ekonomická strategie Kazachstánu je silně ovlivněna jeho geografickou polohou a přírodními zdroji. Mezi její hlavní exportní partnery patří Itálie, Čína a Nizozemsko, přičemž mezi nejvýznamnější vývozní artikly patří ropa a zemní plyn. Naopak především dováží stroje, zařízení a potraviny z Ruska, Číny a Německa. Taková obchodní dynamika zdůrazňuje klíčovou roli Kazachstánu v regionálních a globálních dodavatelských řetězcích, což přispívá k jeho rostoucímu vlivu v euroasijské geopolitice.

Závěr

Kazachstán, země rozlehlých stepí, hor a pouští, je důkazem odolnosti a rozmanitosti Střední Asie. Kombinace bohatých přírodních zdrojů, strategické geografické polohy a živé kultury staví Kazachstán do pozice klíčového hráče na globální scéně. Jak se země vyrovnává s výzvami a příležitostmi 21. století, pokračuje v utváření své identity a cesty k udržitelnému rozvoji a prosperitě.

Údaje o zemi

Kód země KZ
Region Central Asia
Povrch 2724900 km čtvereční
Pozemní plocha 2699700 km čtvereční
Vodní plocha 25200 km čtvereční
Zemědělská plocha 77.40%
Povrch lesa 1.20%
Nejnižší nadmořský bod Vpadina Kaundy -132 m
Nejvyšší nadmořský bod Khan Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) 6,995 m
HDP / obyvatel $26,300 (2017 est.)