Objevování Bahrajnského království: Klenot v Perském zálivu

Úvod do Bahrajnu

Bahrajnské království se nachází v srdci Blízkého východu a je jedinečným souostrovím nacházejícím se východně od Saúdské Arábie v Perském zálivu. Navzdory své malé rozloze 760 km² má Bahrajn strategický geografický význam, který popírá jeho velikost. Země okouzluje návštěvníky svou směsí modernosti a bohatého kulturního dědictví, což z ní činí fascinující národ k prozkoumání.

Geografie a podnebí

Terén Bahrajnu se skládá převážně z nízké pouštní nížiny, která se mírně zvedá k nízkému centrálnímu srázu, přičemž nejvyšším bodem je Jabal ad Dukhan ve výšce 135 metrů. Tato převážně rovinatá krajina přispěla k pobřeží, které se táhne v délce asi 161 kilometrů a nabízí úchvatné výhledy a přístup k nedotčeným vodám Perského zálivu. Bahrajn je charakterizován suchým podnebím, které se vyznačuje mírnými, příjemnými zimami a velmi horkými a vlhkými léty, což rámuje přírodní krásy země do výrazné atmosférické atmosféry.

Přírodní zdroje a využívání půdy

Království je obdařeno cennými přírodními zdroji, jako je ropa, přidružený i nepřidružený zemní plyn, ryby a perly, které historicky hrály významnou roli v jeho ekonomice. Zemědělská půda tvoří asi 11,30 % země, přičemž převládají plodiny, jako je ovoce, zelenina, drůbež, mléčné výrobky a mořské plody. Navzdory suchému podnebí se navíc Bahrajnu podle odhadu z roku 2012 podařilo zavlažovat asi 40 kilometrů čtverečních své půdy, což zdůrazňuje jeho efektivní využívání dostupných zdrojů.

Obyvatelstvo a urbanizace

Počet obyvatel Bahrajnu se v červenci 2020 odhadoval na přibližně 1 505 003, což z něj činí nejmenší ze států Perského zálivu. Může se však pochlubit mírou urbanizace přesahující 90 %, přičemž největší koncentrace osad se nachází v okolí Manámy (hlavní město) a Al Muharraq. Toto městské obyvatelstvo odráží živou komunitu, které se ve městech daří a přispívá k dynamické sociální struktuře Bahrajnu.

Ekonomika a průmysl

Bahrajnská ekonomika je rozmanitá, přičemž v čele je zpracování a rafinace ropy, těsně následovaná tavením hliníku, peletizací železa a výrobou hnojiv. Pozoruhodné je, že Bahrajn je také známý svým robustním finančním sektorem, který zahrnuje islámské a offshore bankovnictví, pojišťovnictví, opravy lodí a cestovní ruch, což demonstruje úspěšnou strategii diverzifikace mimo ropu. Zemědělství produkuje ovoce, zeleninu, drůbež, mléčné výrobky, krevety a ryby, zatímco mezi hlavní průmyslové výstupy patří ropné produkty, hliník a textil. Exportní a importní partneři země se rozprostírají po celém světě, což odráží dobře integrovanou ekonomiku na světovém trhu.

Mezinárodní vztahy a obchod

Bahrajn si udržuje dynamickou přítomnost v mezinárodním obchodě, přičemž jeho hlavními exportními partnery jsou Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie, USA, Omán, Čína, Katar a Japonsko. Jejími klíčovými vývozními produkty jsou ropa a ropné produkty spolu s hliníkem a textilem, což ukazuje průmyslové možnosti země. Na straně dovozu získává Bahrajn ropu, stroje a chemikálie především z Číny, Spojených arabských emirátů, USA, Austrálie a Japonska, což podtrhuje globální povahu jeho dodavatelského řetězce a ekonomické závislosti.

Infrastruktura a rozvoj

S celkovou mírou elektrifikace 100 % od roku 2016 je Bahrajn příkladem pokroku v rozvoji infrastruktury a zajišťuje, že všichni jeho občané mají přístup k elektřině. Tento úspěch svědčí o širším pokroku v zemi, který je zaměřen na zvýšení kvality života jejích obyvatel a posílení hospodářského růstu. Kromě toho HDP na obyvatele ve výši 49 000 USD v roce 2017 řadí Bahrajn mezi země s vyššími příjmy na světě, což odráží jeho ekonomickou vitalitu a prosperitu jeho obyvatel.

Závěr

Bahrajnské království je důkazem harmonické směsi starověké kultury a současného pokroku. Od své strategické polohy v Perském zálivu až po bohaté přírodní zdroje, dynamickou ekonomiku a pulzující městská centra nabízí Bahrajn jedinečný pohled na odolnost a prosperitu ve vyprahlém terénu Blízkého východu. Vzhledem k tomu, že se země neustále rozrůstá a diverzifikuje, její cesta nepředstavuje jen příběh národa, ale maják pokroku a tradice koexistující v harmonii.

Údaje o zemi

Kód země BA
Region Middle East
Povrch 760 km čtvereční
Pozemní plocha 760 km čtvereční
Vodní plocha 0 km čtvereční
Zemědělská plocha 11.30%
Povrch lesa 0.70%
Nejnižší nadmořský bod n/a
Nejvyšší nadmořský bod Jabal ad Dukhan 135 m
HDP / obyvatel $49,000 (2017 est.)