Objevování bohatství Kostariky: klenot ve Střední Americe

Úvod do Kostariky

Kostarika, uhnízděná v srdci Střední Ameriky, je zelený národ, který se může pochlubit řadou geografických divů, které se rozprostírají od Karibského moře až po severní Tichý oceán. Na severu sousedí s Nikaraguou a na jihu s Panamou, která se rozkládá na území o rozloze přibližně 51 100 km². Území Kostariky je převážně poznamenáno terénem o rozloze 51060 km² a skromnou vodní plochou 40 km². Rozsáhlé pobřeží země, které měří asi 1 290 km, doplňuje její rozmanitou krajinu, která se vyznačuje pobřežními nížinami a drsnými horami, v nichž se nachází více než 100 sopečných kuželů, z nichž některé zůstávají aktivní.

Geografická a klimatická rozmanitost

Podnebí v Kostarice je převážně tropické a subtropické, s výrazným suchým (prosinec až duben) a deštivými (květen až listopad) obdobími, zatímco vysočiny nabízejí chladnější odpočinek. Toto rozmanité klima přispívá k bohaté biodiverzitě a ekosystému národa. Nejnižší bod nadmořské výšky je na úrovni moře podél Tichého oceánu, zatímco nejvyšší vrchol, Cerro Chirripo, se tyčí ve výšce 3 819 metrů nad mořem a ukazuje dramatické výškové rozpětí země.

Přírodní a lidské zdroje

Přírodní zdroje

Bohatství přírodních zdrojů Kostariky zahrnuje její rozsáhlé vodní elektrárny, které pohánějí energetické potřeby národa. Terén země, který zahrnuje 37,10 % zemědělské půdy a více než polovinu země pokrytou lesy, podporuje různé zemědělské a lesnické činnosti. Se zavlažovacími systémy pokrývajícími přibližně 1015 km² od roku 2012 zajišťuje Kostarika produktivitu svých pozemků.

Obyvatelstvo a urbanizace

V červenci 2020 se počet obyvatel Kostariky odhadoval na přibližně 5 097 988 osob, přičemž téměř 80,80 % z nich žilo v městském prostředí. Jen v San José, rušném hlavním městě země, žije asi 1,4 milionu lidí, což představuje zhruba pětinu celé populace. Toto rozložení podtrhuje koncentraci Kostaričanů v klíčových městských oblastech, i když četné komunity prosperují v bujných venkovských oblastech, které definují velkou část země.

Ekonomické postřehy

Zemědělství a průmysl

Ekonomika Kostariky je významně podporována zemědělstvím a průmyslem. Mezi klíčové zemědělské produkty patří banány, ananas, káva a různé druhy zeleniny a ovoce, spolu s hovězím masem, drůbeží a mléčnými výrobky. Národ je také známý produkcí okrasných rostlin a dřeva. Průmyslové činnosti jsou rozmanité a sahají od lékařského vybavení a zpracování potravin až po výrobu textilií, stavebních materiálů a plastových výrobků. Společně tyto sektory vytvářejí silnou ekonomickou základnu země.

Obchod a investice

Spojené státy jsou hlavním exportním a importním partnerem Kostariky, což zdůrazňuje silné ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi. Mezi další významné obchodní partnery patří Belgie, Panama, Nizozemsko, Nikaragua, Čína a Mexiko. Exportní produkty jsou rozmanité, zahrnují zemědělské zboží, mořské plody, elektronické součástky a lékařské vybavení, zatímco dovoz se většinou skládá ze surovin, spotřebního zboží, kapitálového vybavení, ropy a stavebních materiálů. Tato obchodní dynamika podtrhuje nedílnou roli Kostariky na globálním trhu.

Kultura a jazyk

Španělština slouží jako oficiální jazyk, který spojuje různá etnika a kultury, které tvoří kostarickou identitu, láskyplně známou jako „Ticos“. Kostarická kultura je živou tapiserií domorodých, evropských, afrických a asijských vlivů, které se odrážejí v národním umění, kuchyni, festivalech a tradicích. Vřelost a přátelskost jejích obyvatel v kombinaci s klidnou a malebnou krajinou dělají z Kostariky přesvědčivou destinaci pro miliony lidí.

Závěr

Kostarika je víc než jen země; je to živé, vzkvétající svědectví o štědrosti přírody a lidské odolnosti. Od svých vysokých sopečných vrcholů po bujné deštné pralesy, od ekonomických snah po bohaté kulturní dědictví je Kostarika majákem udržitelnosti, rozmanitosti a míru. Vzhledem k tomu, že svět směřuje k udržitelnější budoucnosti, je tento středoamerický klenot příkladem toho, co znamená žít v souladu s přírodou, což z něj činí vzor hodný následování.

Údaje o zemi

Kód země CS
Region Central America
Povrch 51100 km čtvereční
Pozemní plocha 51060 km čtvereční
Vodní plocha 40 km čtvereční
Zemědělská plocha 37.10%
Povrch lesa 51.50%
Nejnižší nadmořský bod Pacific Ocean 0 m
Nejvyšší nadmořský bod Cerro Chirripo 3,819 m
HDP / obyvatel $16,900 (2017 est.)