Objevování Chorvatska: klenot jihovýchodní Evropy

Geografie a podnebí

Chorvatsko, uhnízděné v jihovýchodní Evropě, s azurovými vodami Jaderského moře hladícími jeho západní hranice, je zemí, která se může pochlubit mimořádnou geografickou a klimatickou rozmanitostí. Rozkládá se na ploše 56 594 km² a sdílí své pozemní hranice o délce 2 237 km s několika zeměmi, včetně Bosny a Hercegoviny, Slovinska, Maďarska, Srbska a Černé Hory. Tato strategická poloha propůjčila Chorvatsku rozsáhlé pobřeží o délce 5 835 km, poseté více než tisícovkou ostrovů, z nichž každý vypráví svůj vlastní jedinečný příběh.

Podnebí v Chorvatsku se mění od středomořského podél pobřeží, které se vyznačuje mírnými zimami a suchými léty, až po kontinentální ve vnitrozemí, kde horká léta přecházejí v chladné zimy. Tato klimatická rozmanitost ovlivňuje nejen životní styl a kulturu regionu, ale také jeho zemědělské postupy a biologickou rozmanitost.

Terén a přírodní zdroje

Chorvatský terén je stejně rozmanitý jako jeho podnebí, zahrnuje rovinaté roviny poblíž maďarských hranic, nízké hory a vysočiny poblíž pobřeží Jaderského moře. Nejvyšší bod, Dinara, dosahuje výšky až 1 831 metrů a nabízí úchvatné výhledy a náročné stezky pro milovníky pěší turistiky. Tato geograficky bohatá země je také domovem významných přírodních zdrojů, včetně ropy, uhlí, bauxitu a vodní energie, které hrají klíčovou roli v její ekonomice.

Společnost a obyvatelstvo

V červenci 2020 se počet obyvatel Chorvatska odhadoval na 4 227 746, přičemž pozoruhodné je jejich rozložení v severní polovině a v okolí rušného hlavního města Záhřebu. Míra urbanizace činí 57,6 %, což odráží moderní, ale historicky zakořeněnou společnost. Úředním jazykem je chorvatština, která sjednocuje národ ve společném dědictví a identitě.

Populační centra

Hlavní město Záhřeb je s přibližně 685 000 obyvateli nejen administrativním, ale také kulturním srdcem Chorvatska. Ztělesňuje směs historie a modernosti země a nabízí vše od starobylých památek až po současné umění a kulinářské zážitky.

Ekonomika a průmysl

Chorvatská ekonomika je rozmanitá a významně přispívá z různých odvětví, včetně cestovního ruchu, který vzkvétá díky úchvatné krajině a pobřeží země. Zemědělství zůstává životně důležité, protože půda dává plodiny, jako je pšenice, kukuřice a slunečnice, spolu se zeleninou a ovocem, jako jsou rajčata, jablka a olivy. Hospodářská zvířata a mléčné výrobky také přispívají k zemědělskému odvětví.

Průmysl hraje klíčovou roli v chorvatské ekonomice se zaměřením na chemický průmysl, obráběcí stroje, elektroniku, stavbu lodí a potraviny a nápoje. Tento průmyslový sektor je doplněn robustním exportním portfoliem, které zahrnuje dopravní zařízení, stroje a textil, především do evropských zemí, jako je Itálie, Německo a Slovinsko.

Infrastruktura a rozvoj

Chorvatsko je hrdé na to, že do roku 2016 dosáhlo 100% elektrifikace svého obyvatelstva, což svědčí o jeho rozvoji a odhodlání zajistit blahobyt svých občanů. HDP na obyvatele země činil v roce 2017 24 700 USD, což naznačuje úroveň ekonomické prosperity a kvality života jejích obyvatel.

Závěr

Díky své strategické poloze v jihovýchodní Evropě, rozmanité geografii a podnebí, bohatému kulturnímu dědictví a silné ekonomice vyniká Chorvatsko jako jedinečná a živá země. Od historických uliček Záhřebu až po klidnou krásu pobřeží Jaderského moře, Chorvatsko nabízí podmanivou směs přírodních a umělých divů, které stále přitahují návštěvníky a profesionály z celého světa. Jak Chorvatsko neustále roste a vyvíjí se, udržuje si svůj status ceněného klenotu v evropské koruně.

Údaje o zemi

Kód země HR
Region Europe
Povrch 56594 km čtvereční
Pozemní plocha 55974 km čtvereční
Vodní plocha 620 km čtvereční
Zemědělská plocha 23.70%
Povrch lesa 34.40%
Nejnižší nadmořský bod Adriatic Sea 0 m
Nejvyšší nadmořský bod Dinara 1,831 m
HDP / obyvatel $24,700 (2017 est.)