Objevování Dánska: Komplexní průvodce

Úvod do dánské geografie a podnebí

Dánsko se nachází v severní Evropě a zahrnuje Jutský poloostrov a souostroví více než 400 ostrovů, což z něj činí jedinečnou kombinaci historického kouzla a přírodních krás. Tato země sdílí 140 km dlouhou hranici s Německem na jihu, což zdůrazňuje její strategickou polohu mezi Baltským a Severním mořem. S celkovou rozlohou 43 094 km² – z toho 42 434 km² tvoří pevnina a 660 km² voda – se rozsáhlé pobřeží Dánska táhne přes 7 314 km. To poskytuje dostatečný přístup k pláži a moři, který utvářel historii a kulturu národa.

Dánské podnebí je typicky mírné, charakterizované vlhkými a zataženými podmínkami po většinu roku. Zimy jsou mírné a větrné, zatímco léta jsou chladná, což vytváří prostředí, které podporuje rozmanitou škálu flóry a fauny. Terén je převážně nízký a rovinatý, s mírně zvlněnými rovinami, které přispívají ke klidné dánské krajině. Pozoruhodné je, že nejnižší bod země, Lammefjord, klesá až do -7 m pod hladinu moře a jeho nejvyšší bod Mollehoj/Ejer Bavnehoj mírně stoupá na 171 m.

Přírodní zdroje a využívání půdy

Dánsko je obdařeno řadou přírodních zdrojů včetně ropy, zemního plynu, ryb, orné půdy a minerálů, jako je sůl, vápenec, křída, kámen, štěrk a písek. Přibližně 63,40 % půdy je věnováno zemědělství, což odráží význam zemědělství v dánské ekonomice. Země se také může pochlubit zalesněnou oblastí pokrývající 12,90 % půdy, která svým občanům nabízí jak ekologické výhody, tak rekreační příležitosti. Dánsko navíc díky strategickému úsilí v oblasti zavlažování půdy zaznamenalo od roku 2012 odhadem 4 350 km2 efektivně využívaných pro zemědělskou produkci.

Demografie a urbanizace

V červenci 2020 žilo v Dánsku odhadem 5 869 410 obyvatel, převážně Dánů. Úředním jazykem je dánština, což svědčí o bohatém kulturním dědictví země. Urbanizace je pozoruhodně vysoká, v roce 2020 žilo v městských oblastech přibližně 88,10 % obyvatel. Samotné hlavní město Kodaň má 1,346 milionu obyvatel a slouží jako politické, ekonomické a kulturní centrum země. Rozložení obyvatelstva je do značné míry ovlivněno přístupem k moři se značnými koncentracemi podél východní pevniny a kolem hlavních městských center.

Hospodářství, zemědělství a průmysl

Dánská ekonomika je robustní, vyznačuje se kombinací moderního zemědělství, předních světových průmyslových odvětví a vysoké životní úrovně. HDP na obyvatele činil v roce 2017 působivě 50 100 dolarů, což svědčí o bohatém ekonomickém statusu země. Pokud jde o zemědělskou produkci, Dánsko vyniká v produkci ječmene, pšenice, brambor, cukrové řepy, vepřového masa, mléčných výrobků a ryb. Průmyslový sektor země je stejně rozmanitý, se silnými stránkami mimo jiné ve větrných turbínách, léčivech, lékařském vybavení, stavbě lodí a zpracování potravin.

Vývoz a dovoz země jsou životně důležitými složkami ekonomiky. Mezi klíčové exportní komodity patří větrné turbíny, léčiva a stroje, přičemž významnými obchodními partnery jsou Německo, Švédsko a Velká Británie. Pokud jde o dovoz, Dánsko získává stroje, suroviny, chemikálie a spotřební zboží převážně z Německa, Švédska a Nizozemska. Bezproblémová integrace obchodních partnerství podtrhuje strategickou hospodářskou pozici Dánska v Evropě i mimo ni.

Infrastruktura a energetika

Závazek Dánska k udržitelnosti a inovacím je zřejmý v jeho odvětví energetiky a infrastruktury. Úplná elektrifikace dosáhla do roku 2016 100 % populace, což podtrhuje zaměření země na zajištění komplexního přístupu k elektřině. Země je světovým lídrem v oblasti obnovitelné energie, zejména větrné energie, v souladu se svými cíli v oblasti životního prostředí a snižování závislosti na fosilních palivech. Rozsáhlé pobřeží podporuje tuto iniciativu tím, že poskytuje ideální podmínky pro větrné farmy na moři, což dále upevňuje pověst Dánska v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Závěr

Dánsko je zemí, kde se minulost a budoucnost hladce prolínají, od bohatého vikingského dědictví až po průkopnickou roli v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Geografická poloha země spolu s mírným podnebím a bohatými přírodními zdroji nadále podporuje vysoce kvalitní život jeho obyvatel. Díky silné ekonomice, vyspělé infrastruktuře a závazku k udržitelnosti je Dánsko majákem pokroku a prosperity v severní Evropě.

Údaje o zemi

Kód země DA
Region Europe
Povrch 43094 km čtvereční
Pozemní plocha 42434 km čtvereční
Vodní plocha 660 km čtvereční
Zemědělská plocha 63.40%
Povrch lesa 12.90%
Nejnižší nadmořský bod Lammefjord -7 m
Nejvyšší nadmořský bod Mollehoj/Ejer Bavnehoj 171 m
HDP / obyvatel $50,100 (2017 est.)