Objevování Guyany: Klenot na severním pobřeží Jižní Ameriky

Na severním pobřeží Jižní Ameriky, ohraničená severním Atlantikem a lemovaná Surinamem a Venezuelou, leží Guyana, země bujných přírodních krás a bohatého kulturního dědictví. Guyana se rozkládá na ploše 214 969 km², s pevninou pokrývající 196 849 km² a vodními plochami představujícími 18 120 km², a může se pochlubit rozmanitou geografií od pobřežních plání po zvlněné vysočiny a rozsáhlé savany na jihu.

Geografické a klimatické podmínky

Terén Guyany je převážně charakterizován převážně zvlněnou vysočinou s pozoruhodnou nížinnou pobřežní nížinou a jižní oblastí se vyznačuje savanou. Země sdílí pozemní hranice o celkové délce 2 933 km s Brazílií (1 308 km), Surinamem (836 km) a Venezuelou (789 km) a má pobřeží táhnoucí se 459 km, které poskytuje nezbytný přístup k severnímu Atlantiku. Navzdory své blízkosti k rovníku se Guyana těší tropickému podnebí, kde je horko zmírňováno severovýchodními pasáty. Zažívá dvě hlavní období dešťů, od května do srpna a od listopadu do ledna, takže jeho podmínky prostředí jsou ideální pro rozmanité ekosystémy a zemědělství.

Nadmořská výška se v celé zemi liší, přičemž nejnižší bod je na úrovni moře podél Atlantského oceánu a nejvyšší se nachází v Laberintos del Norte na hoře Roraima, která se tyčí do výšky 2 775 m. Tato topografická rozmanitost umožňuje bohatství přírodních zdrojů včetně bauxitu, zlata, diamantů, tvrdého dřeva, krevet a ryb, které jsou klíčové pro národní ekonomiku a způsob života.

Přírodní zdroje, zemědělství a průmysl

Ekonomika Guyany, bohatá na přírodní zdroje, významně těží z těžby bauxitu a zlata, diamantů a cenného dřeva. Zemědělský sektor, který využívá 8,40 % půdy země, produkuje cukrovou třtinu, rýži, jedlé oleje a také hospodářská zvířata a mořské plody, jako je hovězí, vepřové, drůbeží, krevety a ryby. Odhaduje se, že v roce 2012 bylo v těchto odvětvích podporováno 1 430 km² zavlažované půdy, což zdůrazňuje význam zemědělství a souvisejících průmyslových odvětví, jako je mletí cukru a rýže, textilní průmysl a v poslední době i těžba dřeva a zlata, pro ekonomickou strukturu země.

Demografie a urbanizace

Guyana s odhadovaným počtem obyvatel 750 204 v červenci 2020 vykazuje koncentrovaný demografický vzorec, přičemž většina obyvatel žije v hlavním městě Georgetownu a jeho okolí, zejména směrem na severovýchod. K dalším hustě obydleným oblastem patří oblasti podél řeky Berbice. Navzdory tomu zůstávají rozsáhlé oblasti země řídce osídlené, což odráží velké plochy lesní půdy, které pokrývají 77,40 % území a přispívají k její bohaté biologické rozmanitosti. Kromě toho v roce 2020 žilo v městských centrech pouze asi 26,80 % obyvatel, což ilustruje převážně venkovskou obydlí.

Úředním jazykem Guyany je angličtina, která je odrazem její koloniální historie a usnadňuje komunikaci a vzdělávání napříč různými etnickými skupinami. Jeho obyvatelé jsou známí jako Guyané, což odráží směs kultur a tradic, které obohacují sociální krajinu národa.

Ekonomický výhled

Guyanská ekonomika, jejíž HDP na obyvatele v roce 2017 činil 8 100 dolarů, je ovlivněna širokou škálou přírodních zdrojů a zemědělskou produktivitou. Mezi hlavní exportní partnery země patří Kanada, Spojené státy, Panama, Velká Británie, Jamajka a Trinidad a Tobago. Mezi klíčové vývozní artikly patří cukr, zlato, bauxit, oxid hlinitý, rýže, krevety, melasa, rum a dřevo. Naopak jejími největšími dovozními partnery jsou Trinidad a Tobago, USA, Čína a Surinam, přičemž dovoz tvoří převážně výrobky, stroje, ropa a potraviny. Tato obchodní dynamika podtrhuje integraci Guyany do globálního trhu a vyvažuje vývoz založený na zdrojích a dovoz průmyslového zboží a potravin.

Míra elektrifikace dosáhla do roku 2016 84,2 % celkové populace, což naznačuje významný pokrok v rozvoji infrastruktury a přístupu k elektřině pro její občany. Tento pokrok podporuje jak kvalitu života obyvatel Guyany, tak provozní schopnosti jejích průmyslových odvětví a podniků.

Závěrem lze říci, že Guyumedana se jeví jako národ vynikajících přírodních krás, bohatých zdrojů a živé kultury. Vzhledem k tomu, že se nachází na severu Jižní Ameriky, čelí výzvám a příležitostem typickým pro rozvojové země, přičemž se pohybuje mezi zachováním rozsáhlé přírodní krajiny a pokrokem v hospodářském rozvoji. Vzhledem k tomu, že se Guyana nadále rozvíjí a dále integruje do globální ekonomiky, její největší aktiva – rozmanitá prostředí, zdroje a lidé – budou hrát klíčovou roli při utváření její budoucnosti.

Údaje o zemi

Kód země GY
Region South America
Povrch 214969 km čtvereční
Pozemní plocha 196849 km čtvereční
Vodní plocha 18120 km čtvereční
Zemědělská plocha 8.40%
Povrch lesa 77.40%
Nejnižší nadmořský bod Atlantic Ocean 0 m
Nejvyšší nadmořský bod Laberintos del Norte on Mount Roraima 2,775 m
HDP / obyvatel $8,100 (2017 est.)