Objevování Kapverd: afrického souostroví rozmanitosti a vitality

Úvod na Kapverdy

V severním Atlantiku, západně od Senegalu, leží okouzlující souostroví Kapverdy. Tato západoafrická země, která se skládá ze skupiny ostrovů o celkové rozloze 4 033 km², se může pochlubit drsnou sopečnou krajinou a pobřežím táhnoucím se v délce 965 kilometrů. Navzdory nedostatku sladkovodních zdrojů, s nulovým kilometrem čtvereční vody, představují Kapverdy fascinující směs strmého, skalnatého terénu a mírného podnebí, které formovalo život a kulturu jeho obyvatel.

Geografie a podnebí

Geografické prostředí Kapverd se vyznačuje strmými, drsnými a sopečnými charakteristikami. Nejvyšším bodem souostroví je Mt. Fogo, sopka na ostrově Fogo, která dosahuje výšky 2 829 metrů. Tato dramatická krajina je zmírňována podnebím, které se pohybuje od teplých a suchých let až po skrovné a nevyzpytatelné srážky. Přírodní prostředí ostrovů se značně liší, od solných plání na východě, které jsou využívány pro svá rozsáhlá ložiska, až po úrodnější ostrovy na jihu, které poskytují útočiště většímu počtu obyvatel.

Přírodní zdroje a využívání půdy

Pokud jde o přírodní zdroje, Kapverdy jsou obdařeny solí, čedičovou horninou, vápencem, kaolinem, rybami, jílem a sádrou. Zemědělský sektor, který využívá 18,60 % půdy, produkuje banány, kukuřici, fazole, sladké brambory, cukrovou třtinu, kávu, arašídy a ryby. Pozoruhodné je, že lesní půda v zemi pokrývá 21 % rozlohy, zatímco zavlažovaná půda byla v roce 2012 odhadnuta na 35 kilometrů čtverečních. Navzdory problémům, jako je degradace úrodnosti půdy a poškození vegetace v důsledku zemědělství a pastvy hospodářských zvířat, se na těchto ostrovech nachází rozmanitá škála zemědělských produktů.

Obyvatelstvo a urbanizace

V červenci 2020 žilo na Kapverdách přibližně 583 255 lidí. Rozložení této populace na devíti obydlených ostrovech je proměnlivé a značně ovlivněné klimatickými a environmentálními podmínkami ostrovů. Praia, hlavní město ležící na ostrově São Tiago, hostí asi polovinu obyvatel země a slouží jako pulzující centrum aktivit a kultury. Další významnou městskou oblastí je Mindelo na severním ostrově São Vicente. Celkově tvořilo městské obyvatelstvo v roce 2020 66,70 % z celkového počtu, což zdůrazňuje trend urbanizace.

Jazyk, kultura a ekonomika

Úředním jazykem Kapverd je portugalština, což odráží jeho koloniální historii a kulturní vazby na Portugalsko. Kapverdská ekonomika je diverzifikována do různých odvětví, včetně potravin a nápojů, zpracování ryb, výroby obuvi a oděvů, těžby soli a oprav lodí. Zemědělské produkty tvoří páteř venkovské ekonomiky, zatímco národní průmysl uspokojuje jak místní potřeby, tak exportní poptávku. Zejména Španělsko a Portugalsko se stávají primárními obchodními partnery, což zdůrazňuje integraci ostrovů do globální ekonomiky.

Infrastruktura a rozvoj

V posledních letech došlo k působivému pokroku, přičemž míra elektrifikace dosáhla do roku 2016 92,6 % celkové populace. HDP na obyvatele činil v roce 2017 7 000 USD, což naznačuje postupný hospodářský růst. Rozvoj infrastruktury v oblasti dopravních zařízení, paliv a průmyslových výrobků se z velké části dováží, přičemž klíčovými dovozními partnery jsou Portugalsko, Španělsko, Nizozemsko a Čína. Naopak vývoz Kapverd se skládá především z pohonných hmot (reexport), obuvi, oděvů, ryb a kůží, což ukazuje rozmanitost a potenciál jeho hospodářských činností.

Závěr

Kapverdy jsou zemí pozoruhodné rozmanitosti, odolnosti a krásy. Od sopečných vrcholů až po pulzující městská centra, jako jsou Praia a Mindelo, jsou ostrovy důkazem trvalého ducha svých obyvatel. Navzdory geografickým a environmentálním výzvám si národ vydobyl místo na globální scéně prostřednictvím strategických ekonomických aktivit, kulturního bohatství a úsilí o udržitelný rozvoj. Zatímco se svět blíže dívá na potenciál Afriky, Kapverdy jasně září jako maják pokroku a rozmanitosti.

Údaje o zemi

Kód země CV
Region Africa
Povrch 4033 km čtvereční
Pozemní plocha 4033 km čtvereční
Vodní plocha 0 km čtvereční
Zemědělská plocha 18.60%
Povrch lesa 21.00%
Nejnižší nadmořský bod n/a
Nejvyšší nadmořský bod Mt. Fogo (a volcano on Fogo Island) 2,829 m
HDP / obyvatel $7,000 (2017 est.)