Pásmo Gazy: Letmý pohled do regionu

Pásmo Gazy, úzký kousek území nacházející se na Blízkém východě, je regionem, který je navzdory své malé rozloze po desetiletí ohniskem geopolitického napětí. Tato oblast hraničící se Středozemním mořem mezi Egyptem a Izraelem pokrývá přibližně 360 kilometrů čtverečních a je obklopena 72 kilometrů dlouhou pozemní hranicí, přičemž Egypt na jihu zahrnuje 13 kilometrů a Izrael zbývajících 59 kilometrů. Pásmo Gazy se může pochlubit 40 kilometrů dlouhým pobřežím, které nabízí malebné, i když složité nábřeží.

Geografický a klimatický přehled

Podnebí pásma Gazy je mírné, vyznačuje se mírnými zimami a suchými, teplými až horkými léty, což vytváří náročné, ale obyvatelné prostředí pro jeho obyvatele. Jeho terén je převážně rovinatý až zvlněný, pokrytý pískem a dunami podél pobřežní planiny. Navzdory omezenému výškovému rozsahu je nejvyšším vrcholem Abu ‚Awdah (Joz Abu ‚Awdah), který dosahuje skromné výšky 105 metrů.

Přírodní zdroje a využívání půdy

Zatímco vodní útvary neexistují, pásmo Gazy je obdařeno cennou ornou půdou a zásobami zemního plynu. Zemědělství využívá tuto ornou půdu k pěstování oliv, ovoce, zeleniny a květin a k chovu hovězího masa a mléčných výrobků. Naproti tomu zavlažovaná půda byla v roce 2012 odhadnuta na 240 kilometrů čtverečních, což podtrhuje význam a nedostatek vodních zdrojů v regionu.

Dynamika populace

V červenci 2020 se počet obyvatel pásma Gazy odhadoval na 1 918 221, přičemž významná část byla soustředěna v městských oblastech, zejména ve městě Gaza, největším městě a ekonomickém centru. Městské obyvatelstvo představuje přibližně 76,70 % z celkového počtu, což naznačuje vysokou hustotu v městských centrech ve srovnání s venkovskými oblastmi. Toto rozdělení má významné důsledky pro alokaci zdrojů, rozvoj infrastruktury a poskytování sociálních služeb.

Ekonomika a průmysl

Ekonomika pásma Gazy je rozmanitá, s průmyslovými odvětvími od textilního a potravinářského průmyslu až po výrobu nábytku. Zemědělství však zůstává kritickou složkou, přičemž region je známý vývozem jahod, karafiátů, zeleniny a ryb. Tento vývoz podléhá přísným kontrolám a často je povolen pouze tranzit přes Izraelem kontrolovaný hraniční přechod Kerem Šalom, což odráží složitou politickou a ekonomickou situaci v regionu.

Dovoz potravin, spotřebního zboží a pohonných hmot je životně důležitý pro uspokojování potřeb obyvatelstva vzhledem k omezením místních výrobních kapacit a přístupu na vnější trhy. Navzdory těmto výzvám se v pásmu Gazy podařilo vybudovat odolnou ekonomiku v obtížných podmínkách. Je však důležité poznamenat, že podrobnosti týkající se HDP na obyvatele jsou kolektivně posuzovány s údaji ze Západního břehu Jordánu, což poskytuje neúplný obraz o místní ekonomické krajině.

Infrastruktura a rozvojové výzvy

Významnou výzvou, které pásmo Gazy čelí, je rozvoj infrastruktury, zejména pokud jde o elektrifikaci. V roce 2012 bylo bez elektřiny přibližně 80 930 lidí, což zdůrazňuje pokračující boj o poskytování základních služeb obyvatelstvu. Tuto otázku dále komplikuje politické napětí a omezený přístup k materiálům a finančním prostředkům nezbytným pro infrastrukturní projekty.

Kulturní a sociální struktura

Úředním jazykem pásma Gazy je arabština, která odráží kulturní a historické dědictví regionu. Sociální struktura je úzce propojená, přičemž komunity kladou velký důraz na rodinnou a sociální solidaritu, částečně jako reakci na těžkosti a izolaci, kterou zažívají kvůli vnějším omezením. Obyvatelé pásma Gazy nicméně i nadále prokazují pozoruhodnou odolnost a přizpůsobivost tváří v tvář přetrvávajícím výzvám.

Závěr

Pásmo Gazy se svou strategickou polohou, přírodními zdroji a živým osídlením zůstává na Blízkém východě regionem značného zájmu a významu. Navzdory četným výzvám, jimž čelí, včetně politické nestability, ekonomických omezení a ekologických omezení, pásmo Gazy nadále pečuje o své kulturní dědictví, ekonomický potenciál a naděje na mírovou a prosperující budoucnost.

Údaje o zemi

Kód země -0
Region Middle East
Povrch 360 km čtvereční
Pozemní plocha 360 km čtvereční
Vodní plocha 0 km čtvereční
Zemědělská plocha n/a
Povrch lesa n/a
Nejnižší nadmořský bod n/a
Nejvyšší nadmořský bod Abu ‚Awdah (Joz Abu ‚Awdah) 105 m
HDP / obyvatel see entry for the the West Bank