Poznávání Egypta: země starověkých divů a moderní vitality

Geografický majestát

Egypt má strategickou polohu v severní Africe a slouží jako most mezi Afrikou a Asií přes Sinajský poloostrov. Na severu je lemován Středozemním mořem a na východě Rudým mořem a sdílí hranice s Libyí, pásmem Gazy, Izraelem a Súdánem. Tato geografická rozmanitost se rozkládá na více než 1 001 450 kilometrech čtverečních a zahrnuje rozlehlé pouště, úrodnou půdu podél řeky Nil a působivé pobřeží táhnoucí se v délce 2 450 km. Terén země tvoří převážně rozlehlá pouštní náhorní plošina, ale životodárné údolí Nilu a delta ji protínají a vytvářejí ostrý kontrast.

Klimatické podmínky a přírodní zdroje

Podnebí v Egyptě je ztělesněním pouště; horká a suchá léta spolu s mírnými zimami určují jeho povětrnostní podmínky. Navzdory náročnému podnebí se země může pochlubit bohatými přírodními zdroji včetně ropy, zemního plynu a minerálů, jako je železná ruda a fosfáty. Tyto zdroje formovaly egyptskou ekonomiku a poháněly průmyslová odvětví od uhlovodíků až po těžbu.

Extrémy nadmořské výšky

Nadmořská výška krajiny se výrazně liší od depresivně nízké prolákliny Qattara ve výšce -133 metrů až po tyčící se vrchol Mount Catherine ve výšce 2 629 metrů. Tato variace podporuje rozmanité ekosystémy a přispívá k přírodním krásám Egypta.

Demografie a urbanizace

V červenci 2020 se počet obyvatel Egypta odhadoval na 104 124 440, přičemž většina z nich žila co by kamenem dohodil od řeky Nil a její delty. Tato koncentrace ilustruje důležitost Nilu jako záchranného lana pro obyvatelstvo. Navzdory rozsáhlým oblastem řídce osídlené nebo neobydlené pouštní země jsou egyptské městské oblasti, zejména Káhira a Alexandrie, rušnými centry aktivit.

Růst městské populace

Městská krajina Egypta zaznamenala výrazný růst, přičemž v roce 2020 žilo ve velkých městských centrech přibližně 42,80 % populace. Tato pulzující města jsou nejen politickými a kulturními hlavními městy, ale hrají také klíčovou roli v hospodářském rozvoji země.

Ekonomické prostředí

Egyptská ekonomika je složitou směsicí tradičního zemědělství, široké škály průmyslových odvětví a rostoucího sektoru služeb. Zemědělství, přestože zaměstnává jen zlomek půdy, zůstává životně důležité a vedle ovoce a zeleniny produkuje i základní potraviny, jako je bavlna, rýže a pšenice. Stejně diverzifikovaný je i průmyslový sektor, který zahrnuje textilní, potravinářský a farmaceutický průmysl a zejména cestovní ruch – průmysl poháněný bohatým historickým a kulturním dědictvím Egypta.

Obchodní partnerství

Obchodní síť země je globální, dováží stroje a potraviny ze zemí, jako je Čína a Německo, a zároveň vyváží ropu, textil a zemědělské produkty do regionů včetně Spojených arabských emirátů, Itálie a Spojených států. Tato mezinárodní partnerství podtrhují klíčovou úlohu Egypta na regionálních i globálních trzích.

Infrastruktura a životní úroveň

Egypt učinil pozoruhodné pokroky v rozvoji infrastruktury a do roku 2016 dosáhl 100% elektrifikace. Tento skok směrem k modernizaci se odráží nejen v urbanizovaných lokalitách, ale také ve zlepšování životní úrovně v celé zemi. Kromě toho HDP na obyvatele v roce 2017 činil 12 700 USD, což naznačuje postupný ekonomický pokrok.

Kultura a národní identita

Egyptská identita je tapisérií historického bohatství a moderní dynamiky. Oficiálně řečeno arabsky, Egypťané se těší kultuře, která se vyvíjela po tisíciletí a byla hluboce ovlivněna posloupností civilizací, které vzkvétaly podél Nilu. Od starověkých faraonů a pyramid až po rušné ulice Káhiry je Egypt svědectvím vytrvalosti a vynalézavosti lidské civilizace.

Závěr

Egypt, země vyznačující se jedinečnou geografickou rozmanitostí, bohatými přírodními zdroji a živou kulturou, je i nadále významným hráčem na globální scéně. Díky své strategické poloze spolu se silnou ekonomikou a dynamickým obyvatelstvem je Egypt základním pilířem socioekonomických a kulturních dialogů v Africe i na Blízkém východě. Egypt kráčí směrem k dalšímu rozvoji a zůstává fascinující směsí starověkého a moderního a zve svět k objevování jeho divů.

Údaje o zemi

Kód země EG
Region Africa
Povrch 1001450 km čtvereční
Pozemní plocha 995450 km čtvereční
Vodní plocha 6000 km čtvereční
Zemědělská plocha 3.60%
Povrch lesa 0.10%
Nejnižší nadmořský bod Qattara Depression -133 m
Nejvyšší nadmořský bod Mount Catherine 2,629 m
HDP / obyvatel $12,700 (2017 est.)