Poznávání Ghany: klenot v západní Africe

Úvod

Ghana se nachází v srdci západní Afriky, sousedí s Pobřežím slonoviny, Burkinou Faso a Togem a je zemí s bohatou historií, kulturou a přírodními zdroji. S rozlohou 238 533 km² se může pochlubit rozmanitou krajinou od nížinných plání až po členité náhorní plošiny v jižní a centrální oblasti. Strategická poloha Ghany podél Guinejského zálivu, doplněná o 539 km dlouhé pobřeží, v průběhu let významně ovlivnila její klima, ekonomiku a rozvoj.

Geografie a podnebí

Terén Ghany je tvořen převážně nížinami s členitou náhorní plošinou v jižní a centrální části. Těší se tropickému podnebí; Podél jihovýchodního pobřeží teplo a poměrně sucho, na jihozápadě horko a vlhko a na severu horko a sucho. Toto rozmanité klima podporuje různé zemědělské činnosti a je klíčovým faktorem hospodářského pokroku země. Nejvyšším bodem Ghany je hora Afadjato, která vrcholí ve výšce 885 metrů nad mořem, zatímco její nejnižší bod je u Atlantského oceánu.

Přírodní zdroje

Ghana je obdařena bohatými přírodními zdroji, které hrály ústřední roli v její ekonomice. Mezi nimi vyniká jako nejvýznamnější zlato, dřevo, bauxit a mangan. Národ je také známý svými průmyslovými diamanty, rybami, kaučukem, vodní energií a ropou. Tyto zdroje přispěly k řadě průmyslových odvětví včetně těžby, dřevařství, tavení hliníku a zpracování potravin.

Sociální a ekonomická krajina

V červenci 2020 činil odhadovaný počet obyvatel Ghany přibližně 29,34 milionu lidí. Rozložení obyvatelstva je soustředěno zejména v jižní polovině země, přičemž největšími městy jsou Kumasi, Accra (hlavní město) a Sekondi Takoradi. Urbanizace je na vzestupu, přičemž v roce 2020 žilo v městských oblastech odhadem 57,30 % populace. Zemědělství zůstává životně důležitou součástí ekonomiky, přičemž značná část půdy je věnována pěstování kakaa, manioku, kukuřice a několika dalších produktů.

Průmysl a obchod

Ghanský průmyslový sektor zahrnuje lehkou výrobu, výrobu cementu a stavbu lodí se silným důrazem na těžbu a těžbu dřeva díky bohatým přírodním zdrojům země. Hlavními exportními partnery země jsou Indie, Spojené arabské emiráty, Čína, Švýcarsko a Vietnam, přičemž hlavními vývozními komoditami jsou ropa, zlato, kakao a dřevo. Naopak mezi její dovozní partnery patří Čína, Spojené státy a Velká Británie, které se zaměřují na kapitálové vybavení, rafinovanou ropu a potraviny. Toto živé obchodní prostředí podtrhuje významnou roli Ghany na globálním trhu.

Infrastruktura a rozvoj

Rozvoj v Ghaně probíhá stabilním tempem a úsilí je zaměřeno na zlepšení životní úrovně jejích občanů. Navzdory pokroku bylo v roce 2017 bez elektřiny asi 5 milionů Ghaňanů, což zdůrazňuje potřebu zvýšeného rozvoje infrastruktury. Úsilí o elektrifikaci je součástí širší agendy Ghany, jejímž cílem je zajistit udržitelný hospodářský růst a zlepšit kvalitu života jejích obyvatel.

Kultura a dědictví

Ghana je proslulá svým bohatým kulturním dědictvím, které je živě vyjádřeno hudbou, tancem, uměním a festivaly. Úředními jazyky, kterými se zde mluví, jsou Asante a Ewe, i když angličtina slouží jako lingua franca, která usnadňuje komunikaci a obchodní transakce v rámci země i mimo ni. Ghaňané jsou známí svou pohostinností a hlubokým smyslem pro komunitu, díky čemuž je Ghana nejen centrem ekonomických aktivit, ale také vřelou a přívětivou destinací pro návštěvníky z celého světa.

Závěr

Ghana se svou strategickou polohou v západní Africe slouží jako maják pokroku na kontinentu. Díky kombinaci přírodních zdrojů, rozmanitého podnebí a živé kultury se stal klíčovým hráčem v africké socioekonomické krajině. Navzdory výzvám, jako je potřeba zvýšené elektrifikace a rozvoje infrastruktury, Ghana nadále usiluje o udržitelný růst a rozvoj a zajišťuje si své místo jako prominentní národ v Africe i mimo ni.

Údaje o zemi

Kód země GH
Region Africa
Povrch 238533 km čtvereční
Pozemní plocha 227533 km čtvereční
Vodní plocha 11000 km čtvereční
Zemědělská plocha 69.10%
Povrch lesa 21.20%
Nejnižší nadmořský bod Atlantic Ocean 0 m
Nejvyšší nadmořský bod Mount Afadjato 885 m
HDP / obyvatel $4,700 (2017 est.)