Objevování Belize: Klenot Střední Ameriky

Stručný popis

Belize, uhnízděné ve Střední Americe a ohraničené fascinujícím Karibským mořem na východě, se nachází v jedinečné geografické poloze, která sdílí pozemní hranice s Guatemalou a Mexikem. Tato okouzlující země o rozloze přibližně 22 966 km² nabízí složitou směs úchvatné krajiny, bohatých přírodních zdrojů a rozmanitého kulturního dědictví. Belize, jehož území se skládá především z ploché, bažinaté pobřežní nížiny a nízkých hor na jihu, představuje zajímavý případ environmentální a geografické rozmanitosti.

Geografické rysy a podnebí

Terén Belize je převážně rovinatý podél pobřežní nížiny, na jihu přechází do nízkých hor. Tato jedinečná topografie dává vzniknout řadě ekosystémů, které jsou domovem rozmanité flóry a fauny. Pobřeží země se táhne v délce více než 386 km a nabízí nádherné pláže a živý podmořský život. Belize je také domovem Doyle’s Delight, nejvyššího bodu ve výšce 1 124 m n. m., který nabízí úchvatné výhledy a dobrodružné treky pro neohrožené průzkumníky.

Belize se těší tropickému podnebí charakterizovanému horkou a vlhkou atmosférou s výrazným obdobím dešťů od května do listopadu a obdobím sucha od února do května. Toto klima podporuje širokou škálu zemědělských činností a biodiverzitu, která je bohatá a z velké části neprozkoumaná.

Přírodní zdroje a využívání půdy

Přírodní zdroje Belize jsou základním kamenem jeho ekonomiky a ekologické hrdosti. S potenciální ornou půdou, hojností dřeva, bohatými rybími populacemi a hydroenergetickými kapacitami má země co nabídnout jak svým obyvatelům, tak mezinárodnímu společenství. Přibližně 6,90 % půdy je věnováno zemědělství, zatímco lesní půda tvoří přibližně 60,60 % území státu, což podtrhuje závazek Belize chránit své přírodní prostředí.

Zemědělství a průmysl

Páteří belizské ekonomiky je tradičně zemědělství, mezi hlavní produkty patří banány, kakao, citrusové plody, cukr a mořské plody, jako jsou ryby a kultivované krevety. V posledních letech se začalo dařit dalším odvětvím, jako je výroba oděvů, zpracování potravin, cestovní ruch a stavebnictví, které významně přispívají k HDP země.

Obyvatelstvo a urbanizace

V červenci 2020 se Belize mohlo pochlubit populací přibližně 399 598 lidí s mírou urbanizace 46 %. Významná část obyvatel žije v Belize City, největším městě země a bývalém hlavním městě. Více než polovina Belizanů však žije ve venkovských oblastech, což odráží životní styl hluboce spojený s přírodními zdroji a zemědělskými základnami země.

Úředním jazykem Belize je angličtina, což je mezi španělsky mluvícími sousedy jedinečné a usnadňuje cestu mezinárodním turistům a investorům. Belizané jsou hrdí na svou národnost a kulturní dědictví, které je bohatou tapiserií domorodých, evropských, afrických a asijských vlivů.

Ekonomika a globální obchod

Ekonomika Belize je diverzifikována do několika sektorů, k čemuž významně přispívá zemědělství, cestovní ruch a export. Mezi hlavní vývozní produkty patří cukr, banány, citrusy, oděvy a rybí výrobky, přičemž klíčovými obchodními partnery jsou Spojené království, Spojené státy a Jamajka. Dovoz se soustředí na stroje, průmyslové zboží, paliva a potravinářské výrobky, převážně ze Spojených států, Číny a Mexika.

HDP na obyvatele činil v roce 2017 8 300 USD, což naznačuje stabilní ekonomický růst poháněný strategickými partnerstvími a udržitelnými postupy. Kromě toho Belize s celkovou mírou elektrifikace 92,2 % od roku 2016 dělá kroky k zajištění toho, aby jeho rozvoj byl inkluzivní a přinášel prospěch všem jeho občanům.

Závěr

Belize se svou jedinečnou směsí přírodních krás, rozmanitých ekosystémů a živé kultury je důkazem bohatého dědictví a potenciálu Střední Ameriky. Vzhledem k tomu, že tento národ pokračuje v rovnováze mezi ekonomickým růstem a ochranou životního prostředí, slouží jako model udržitelného rozvoje a zachování kultury. Pro ty, kteří chtějí prozkoumat zázraky přírody, ponořit se do mnohovrstevnaté kultury nebo prostě najít klidné útočiště, nabízí Belize jedinečný zážitek v srdci Karibiku.

Údaje o zemi

Kód země BH
Region Central America
Povrch 22966 km čtvereční
Pozemní plocha 22806 km čtvereční
Vodní plocha 160 km čtvereční
Zemědělská plocha 6.90%
Povrch lesa 60.60%
Nejnižší nadmořský bod Caribbean Sea 0 m
Nejvyšší nadmořský bod Doyle’s Delight 1,124 m
HDP / obyvatel $8,300 (2017 est.)