Poznávání Belgie: Komplexní přehled

Geografická podstata

Belgie, země nacházející se v západní Evropě, je významným regionem ohraničeným Severním mořem na severozápadě, zasazeným mezi Francii a Nizozemsko. S celkovou rozlohou 30 528 km² zahrnuje Belgie rozlohu 30 278 km² a vodní plochu 250 km². Země sdílí rozsáhlé pozemní hranice o celkové délce 1 297 km se sousední Francií, Německem, Lucemburskem a Nizozemskem. Skromné belgické pobřeží se táhne v délce 66,5 km a představuje strategickou polohu podél Severního moře.

Podnebí a terén

Belgické podnebí je mírné, vyznačuje se mírnými zimami, chladnými léty a častými deštivými, vlhkými a oblačnými podmínkami. Topografie se mění od plochých pobřežních plání na severozápadě, které se střídají s centrálními kopci, až po členitý terén Ardenského lesa na jihovýchodě. Rozmanitá nadmořská výška sahá od Severního moře ve výšce 0 m až po nejvyšší bod v Botrange, který vrcholí ve výšce 694 m. Belgie si libuje ve svých přírodních zdrojích, včetně stavebních materiálů, křemičitého písku, uhličitanů a zejména úrodné orné půdy.

Socioekonomické prostředí

V červenci 2020 měla Belgie odhadovaný počet obyvatel přibližně 11 720 716 lidí. Belgická společnost se vyznačuje jednou z nejvyšších měr urbanizace na světě, přičemž zhruba 97 % její populace žije v městských oblastech. Nejhustěji osídlené segmenty se nacházejí v severních dvou třetinách země, zatímco jihovýchodní oblasti jsou méně osídlené. Hlavní město Brusel spolu s Antverpami představují velká městská centra s více než milionovým počtem obyvatel.

Jazyková a ekonomická dynamika

Belgie je jedinečná svou politikou trojjazyčných úředních jazyků, která zahrnuje nizozemštinu, francouzštinu a němčinu. Tato jazyková rozmanitost odráží inkluzivní kulturní strukturu země. Ekonomicky se Belgie může pochlubit bohatou krajinou s HDP na obyvatele ve výši 46 600 USD v roce 2017. Zemědělskému sektoru se daří pěstování cukrové řepy, čerstvé zeleniny, ovoce, obilí a tabáku, kromě živočišných produktů, jako je hovězí, telecí, vepřové a mléko. Mezitím jeho průmyslová aréna září strojírenskými a kovovými výrobky, montáží motorových vozidel a řadou dalších odvětví včetně zpracovaných potravin a nápojů, chemikálií, léčiv, textilu a ropy.

Obchod a průmysl

Strategická poloha Belgie posiluje její roli v mezinárodním obchodě. Mezi její hlavní exportní partnery patří Německo, Francie, Nizozemsko, Velká Británie, Itálie a USA. Země se specializuje na vývoz chemikálií, strojů a zařízení, hotových diamantů, kovů a kovových výrobků a potravin. Naopak její dovozní trhy jsou poháněny nezbytnostmi, jako jsou suroviny, stroje a zařízení, chemikálie, surové diamanty, léčiva, potraviny, dopravní zařízení a ropné produkty, přičemž dovoz pochází především z Nizozemska, Německa, Francie, USA, Velké Británie, Irska a Číny.

Infrastruktura a zemědělství

Vzhledem k tomu, že zemědělská půda zaujímá 44,10 % svého území a lesní půda přibližně 22,40 %, zachovává Belgie vyvážený přístup k využívání půdy. V roce 2012 byla zavlažovaná půda odhadnuta na přibližně 230 km² a podporovala různé zemědělské činnosti. Národ dosáhl úplné elektrifikace, což zdůrazňuje jeho závazek poskytovat základní služby všem svým obyvatelům.

Závěr

Působivá kombinace geografické rozmanitosti, kulturního bohatství a ekonomické vitality staví Belgii na globální mapu. Od mírného podnebí, rozmanitého terénu a bohatých přírodních zdrojů až po rušná městská centra, mnohojazyčné obyvatelstvo a dynamickou ekonomiku Belgie ztělesňuje podstatu evropského dědictví a modernosti. Její klíčová role v mezinárodním obchodu spolu se silnou infrastrukturní páteří činí Belgii zemí s významným významem v západní Evropě, která pečuje o dědictví prosperity a inkluzivity.

Údaje o zemi

Kód země BE
Region Europe
Povrch 30528 km čtvereční
Pozemní plocha 30278 km čtvereční
Vodní plocha 250 km čtvereční
Zemědělská plocha 44.10%
Povrch lesa 22.40%
Nejnižší nadmořský bod North Sea 0 m
Nejvyšší nadmořský bod Botrange 694 m
HDP / obyvatel $46,600 (2017 est.)