Objevování Běloruska: srdce východní Evropy

Geografie a podnebí

Bělorusko, ležící ve východní Evropě a východně od Polska, se rozkládá na ploše 207 600 km². Tento vnitrozemský stát sousedí s Lotyšskem, Litvou, Polskem, Ruskem a Ukrajinou a společně sdílí hranici 3 642 km. Navzdory své značné rozloze nemá Bělorusko žádné pobřeží, což svědčí o jeho vnitrozemském statusu. Terén je převážně rovinatý s rozsáhlými bažinami, což je charakteristické pro východoevropskou nížinu.

Podnebí v Bělorusku je přechodné mezi kontinentálním a mořským, vyznačuje se chladnými zimami a chladnými, vlhkými léty. Toto vyvážené klima podporuje řadu přírodních zdrojů, včetně dřeva, rašelinných ložisek a malého množství ropy a zemního plynu. Nejvyšší bod nadmořské výšky, Dzjaržynskaja Hara, se tyčí do výšky 346 m, zatímco nejnižší, řeka Nyoman, je ve výšce 90 m nad mořem, což podtrhuje celkově rovinatý terén země.

Přírodní zdroje a využívání půdy

Vzhledem k tomu, že zemědělství a lesnictví hrají zásadní roli v národním hospodářství, je 43,70 % běloruské půdy věnováno zemědělství, zatímco lesy pokrývají 42,70 %. Přítomnost žuly, dolomitického vápence, slínu, křídy, písku, štěrku a jílu dále přispívá k bohatství přírodních zdrojů národa. Podle odhadů z roku 2012 mělo Bělorusko přibližně 1 140 kilometrů čtverečních zavlažované půdy, což zdůrazňuje jeho zaměření na efektivitu zemědělství.

Obyvatelstvo a urbanizace

V červenci 2020 žilo v Bělorusku odhadem 9 477 918 obyvatel, přičemž v městských oblastech je hustší osídlení. Hlavní město Minsk je s více než 2 miliony obyvatel nejvýznamnějším městským centrem. Městské obyvatelstvo tvoří 79,50 % z celkového počtu, což ukazuje na trend urbanizace.

Hlavní národností jsou bělorusové, úředními jazyky jsou ruština a běloruština. Toto dvojjazyčné prostředí odráží historické vazby země a kulturní výměnu s jejími sousedy.

Zemědělství a průmysl

Zemědělský sektor v Bělorusku produkuje širokou škálu produktů včetně obilí, brambor, zeleniny, cukrové řepy a lnu spolu s živočišnými produkty, jako je hovězí maso a mléko. Tyto produkty slouží nejen domácím potřebám, ale také přispívají k exportnímu trhu.

Průmyslově se v Bělorusku rozvinul robustní výrobní sektor, který zahrnuje obráběcí stroje, traktory, nákladní automobily, zemní stroje, motocykly, syntetická vlákna, hnojiva a různé domácí spotřebiče. Tato průmyslová rozmanitost podporuje národní ekonomiku a nabízí zaměstnání významné části populace.

Hospodářství a obchod

Vývoz a dovoz

Pokud jde o obchod, hlavním vývozním partnerem Běloruska je Rusko, které se na vývozu podílí 43,9 %, následované Ukrajinou a Spojeným královstvím. Mezi klíčové vývozní artikly patří stroje a zařízení, nerostné produkty, chemikálie, kovy, textil a potraviny. Naopak Bělorusko převážně dováží z Ruska, přičemž primárním dováženým zbožím jsou nerostné produkty, stroje, chemikálie, potraviny a kovy. Tato dynamika obchodu podtrhuje propojenost ekonomik regionu.

HDP a elektrifikace

HDP na obyvatele v Bělorusku byl v roce 2017 odhadnut na 18 900 USD, což odráží rozvíjející se ekonomiku s růstovým potenciálem. Země se může pochlubit 100% mírou elektrifikace celkového počtu obyvatel od roku 2016, což zdůrazňuje její závazek zajistit přístup k elektřině pro všechny své občany, a tím podpořit jak domácí potřeby, tak průmyslový rozvoj.

Závěr

Bělorusko představuje směs východoevropského rovinatého terénu, bohatých přírodních zdrojů a silné zemědělské a průmyslové ekonomiky. Díky své strategické poloze spolu se zaměřením na rozvoj a modernizaci je Bělorusko pozoruhodnou zemí v regionu. Vzhledem k tomu, že se neustále vyvíjí, její ekonomické vazby a výrobní kapacity budou pravděpodobně hrát klíčovou roli v širší východoevropské ekonomice. Díky významnému posunu směrem k urbanizaci a stabilnímu rozložení obyvatelstva je Bělorusko na cestě k udržitelnému rozvoji a zvýšené globální integraci.

Údaje o zemi

Kód země BO
Region Europe
Povrch 207600 km čtvereční
Pozemní plocha 202900 km čtvereční
Vodní plocha 4700 km čtvereční
Zemědělská plocha 43.70%
Povrch lesa 42.70%
Nejnižší nadmořský bod Nyoman River 90 m
Nejvyšší nadmořský bod Dzyarzhynskaya Hara 346 m
HDP / obyvatel $18,900 (2017 est.)