Prozkoumejte Barbados: Klenot Karibiku

Úvod

Barbados, úchvatný ostrov ležící v severním Atlantiku, severovýchodně od Venezuely, je pulzující země bohatá na kulturu, historii a přírodní krásy. Navzdory své relativně malé rozloze 430 km², která je celá pevnina s pobřežím táhnoucím se 97 km, je Barbados klenotem Karibiku. Tento článek se ponoří do podstaty Barbadosu, prozkoumá jeho geografii, ekonomiku, kulturu a další.

Geografie a podnebí

Topografie Barbadosu je jedinečně lákavá a vyznačuje se relativně rovinatým terénem, který se mírně zvedá do centrální hornaté oblasti. Hora Hillaby, nejvyšší bod ostrova s výškou 336 m, nabízí úchvatné výhledy a symbolizuje geografického ducha ostrova. Podnebí je převážně tropické, s obdobím dešťů od června do října, což zajišťuje, že půda je svěží a úrodná.

Přírodní zdroje a využívání půdy

Navzdory své skromné velikosti je Barbados obdařen pozoruhodnými přírodními zdroji včetně ropy, ryb a zemního plynu. Ostrov efektivně využívá svou půdu, přičemž 32,60 % je určeno jako zemědělské a 19,40 % pokryto lesy. V roce 2012 bylo odhadem 50 kilometrů čtverečních půdy zavlažováno, což je zásadní faktor pro pěstování hlavních zemědělských produktů ostrova: cukrové třtiny, zeleniny a bavlny.

Obyvatelstvo a kultura

V červenci 2020 činil odhadovaný počet obyvatel Barbadosu 294 560, což z něj činí nejhustěji osídlenou zemi ve východním Karibiku. Přibližně jedna třetina obyvatel žije v městských oblastech, přičemž hlavní město Bridgetown je v roce 2018 hlavním městským centrem, kde žilo přibližně 89 000 obyvatel. Barbadosané neboli Bajanové (hovorově) jsou známí svou vřelou pohostinností a živou kulturou. Angličtina jako úřední jazyk hraje klíčovou roli při sjednocování různých komunit na ostrově.

Hospodářství

Ekonomika Barbadosu je mnohostranná, páteř tvoří cestovní ruch, výroba cukru, lehká výroba a montáž komponentů pro export. Ostrov úspěšně diverzifikoval své ekonomické aktivity nad rámec tradiční výroby cukru a zahrnul významná odvětví, jako jsou finanční služby a informační technologie.

Mezi primární zemědělské produkty patří cukrová třtina, zelenina a bavlna, zatímco průmyslový sektor je známý cestovním ruchem, cukrem, lehkou výrobou a montáží komponentů pro export. Hlavními vývozními produkty jsou cukr, melasa, rum, další potraviny a nápoje, chemikálie a elektrické komponenty. Významnými exportními partnery jsou Spojené státy, Trinidad a Tobago, Guyana, Jamajka, Čína a Svatá Lucie.

Na druhou stranu Barbados dováží spotřební zboží, stroje, potraviny, stavební materiály, chemikálie, paliva a elektrické komponenty převážně ze Spojených států, Trinidadu a Tobaga, Číny a Velké Británie. To odráží vyvážené obchodní vztahy s těmito zeměmi, které jsou životně důležité pro hospodářskou stabilitu ostrova.

Udržitelnost a rozvoj

Barbados se věnuje udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí. Ostrov se může pochlubit 100% mírou elektrifikace od roku 2016, což je úspěch, který zdůrazňuje jeho závazek zajistit přístup k moderním energetickým službám pro všechny své občany. To spolu se snahou země o obnovitelné zdroje energie podtrhuje roli Barbadosu jako lídra v oblasti udržitelného rozvoje v Karibiku.

Závěr

Barbados se svou okouzlující krásou, odolnou ekonomikou a bohatým kulturním dědictvím je více než jen turistická destinace; je to pulzující národ se slibnou budoucností. Ať už je to mírné stoupání terénu, vřelost obyvatel nebo silná ekonomika, Barbados je důkazem trvalého ducha Karibiku. Ostrov se ubírá cestou pokroku a je i nadále odhodlán zachovat své přírodní krásy, podporovat hospodářský růst a zvyšovat kvalitu života všech Bajanů.

Údaje o zemi

Kód země BB
Region Central America
Povrch 430 km čtvereční
Pozemní plocha 430 km čtvereční
Vodní plocha 0 km čtvereční
Zemědělská plocha 32.60%
Povrch lesa 19.40%
Nejnižší nadmořský bod n/a
Nejvyšší nadmořský bod Mount Hillaby 336 m
HDP / obyvatel $18,600 (2017 est.)